top of page

LASERBEHANDLING

Laser hos tandläkaren - ett naturligt val inom god tandvård

All typ av ansvarsfull tandvård bygger på goda kunskaper inom diagnostik.

 

Lika viktiga är kunskaperna om skilda behandlingsmetoder som är optimala för patientens säkerhet, komfort och långsiktiga behandlingsresultat.

 

Allt fler tandvårdsmottagningar väljer därför idag att erbjuda laser som ett naturligt understöd vid olika typer av behandlingar.

 

Integreringen av lasertandvård sker genom certifierad utbildning (vid ILSD i Åkersberga) där evidensbaserad och väl dokumenterade behandlingsprotokoll ingår och bidrar till att vården blir kostnadseffektiv. Med ett brett spektrum av olika indikationer ökar effektiviteten och lyckandefrekvensen för fler av de dagliga behandlingsruterna.

 

Laserljuset ger oss möjlighet att arbeta selektivt beroende på vilken lasertyp vi väljer. Behandling med laser medför en ökad komfort för patienten och ger möjlighet till en förutsägbarhet gällande behandlingsresultaten.

 

Då laserbehandlingen har fördelaktiga indikationer inom de flesta odontologiska områden, erbjuder kombinationen av mer traditionella behandlingsmetoder och laser en kostnadseffektiv och vävnadsbevarande behandling. Likt all typ av tandvård skall en diagnos ställas innan en laserunderstödd behandling påbörjas och därefter en individuell bedömning om den ger ett mervärde för patienten.

 

Artikel från ILSD kring några av de fördelar man kan förvänta sig av laserbehandling.

bottom of page